تبلیغات
لیست فایل ها - صفحه 2

پاياننامه كارشناسي ارشد در رشته پرستاری مراقبت های ويژه

عنوان مقایسه تاثیر دو داروي موضعی پیروکسیکام و املا بر شدت درد ناشی از کانولاسیون فیستول در بیماران همودیالیزي

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان: تاثیر یک هفته مصرف مکمل گلوتامین بر استرس اکسیداتیو ناشی از یک جلسه فعالیت استقامتی شدید شامل 5 فصل : فصل اول : کلیات فصل دوم: سابقه و پیشینه تحقیق فصل سوم: روش تحقیق فصل چهارم: نتایج فصل پنجم: بحث و نتیجه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزش

عنوان تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال در پستهای مختلف بازی شامل 5 فصل : فصل اول : کلیات فصل دوم: سابقه و پیشینه تحقیق فصل سوم: روش تحقیق فصل چهارم: نتایج فصل پنجم: بحث و نتیجه

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد اثر کودهای زیستی بر عملكرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط ))Thy

عنوان:اثر کودهای زیستی بر عملكرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه (Thymus vulgaris L)و شامل 5 فصل می باشد.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی کارایی موثرترین تیمارهای قارچ flavus Talaromyces در کنترل بیولوژ

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی کارایی موثرترین تیمارهای قارچ flavus Talaromyces در کنترل بیولوژ

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقدمه اي بر سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS

مقدمه اي بر سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل تهيه نقشه هاي زمين شناسي- اكتشافي بزرگ مقياس و رقومي كردن آنها

دستورالعمل تهيه نقشه هاي زمين شناسي- اكتشافي بزرگ مقياس و رقومي كردن آنها

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مبانی تهیه نقشه های زمین شناسی

کتاب مبانی تهیه نقشه های زمین شناسی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه ماشین آلات آتش نشانی

مجموعه ماشین آلات آتش نشانی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8قبلی · بعدی