لیست فایل ها - صفحه 1

آموزش جامع و گام به گام استخراج مقاله

پایاننامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری – و همچنین گزارش طرحهای پژوهشی – چون در تعداد نسخه های محدود منتشر و در مکانهای مشخص و محدودی نگهداری میشوند، موضوع حفظ حقوق مالکیت فکری و معنوی آنها به شدت ریسکی است. انواع مقالات مستخرج از یک پژوهش: مقال...

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقدمه اي بر سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS

مقدمه اي بر سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل تهيه نقشه هاي زمين شناسي- اكتشافي بزرگ مقياس و رقومي كردن آنها

دستورالعمل تهيه نقشه هاي زمين شناسي- اكتشافي بزرگ مقياس و رقومي كردن آنها

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه ماشین آلات آتش نشانی

مجموعه ماشین آلات آتش نشانی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل محاسبه مقطع میلگرد معادل

فایل اکسل محاسبه مقطع میلگرد معادل

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل محاسبه طرح اختلاط بتن

فایل اکسل محاسبه طرح اختلاط بتن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل محاسبه ضریب زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

فایل اکسل محاسبه ضریب زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست بها سال ۱۳۹۵ رشته ابنیه

فایل اکسل فهرست بها سال ۱۳۹۵ رشته ابنیه

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل خام محاسبات لیستوفر

فایل اکسل خام محاسبات لیستوفر

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل ارزیابی بتن سخت شده

فایل اکسل ارزیابی بتن سخت شده

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شیپ فایل روستا های ایران

شیپ فایل روستا های ایران شامل فایل های shx, dbf, prj, shp و ...

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات گوشه مسلح شده دیوار

جزییات گوشه مسلح شده دیوار

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی