فایل های دسته بندی آزمون استخدامی - صفحه 1

مهمترین نکات عقیدتی و سیاسی برای مصاحبه استخدامی

مهمترین نکات عقیدتی و سیاسی برای مصاحبه استخدامی که شامل: ولایت فقیه، شورای نگهبان، وظایف، اعضا، مصاحبه عقیدتیاحکام نماز و روزه نمازهای مستحبی و ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل