فایل های دسته بندی معدن - صفحه 1

روش هاي پيش نگهداري در مناطق ريزشي تونل

این فایل Word شامل:روشهاي پيش نگهداري تونل اجزاي سيستم پيش‌نگهداري داولهاي تزريقي (Face Dowels) ميخ کوبي(Spiles) لوله گذاري چتريپايدارسازي بوسيله تزريق (Jet-Grouting) در جلوي مقطع حفاري تونل - Pre-sawing و...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحليل پايداري تونل با مقطع D شکل(بررسي عملکرد فورپولينگ)

این فایل Word شامل:تنش در اطراف تونلتنش در اطراف تونل-رفتار پلاستيكتحليل پايداري تونلبررسي ضرورت بکارگيري سيستم پيش تحکيميرفتار ساختاري قوس چترياندرکنش سيستم نگهداري

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم ها و مجوزهای کنترل کیفیت QC حفاری تونل سنتی(غیرمکانیزه)

شامل مجموعه کاملی از فرم های کنترل کیفیت QC برای پروژه های تونلسازی سنتی (غیرمکانیزه):مجوز حفاری تونل مجوز مش بندی و شاتکریت لایه اول مجوز حمل لتیس(قاب فلزی) به داخل تونل مجوز نصب لتیس (قاب فلزی) مجوز مش بندی و شاتکریت لایه دوم ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تخمين دبي هواي تازه مورد نياز تونل

فایل Word شامل:-ميزان حجم هوا مورد نياز بر‌اساس حداكثر تعداد نفرات در جبهه كار-ميزان هواي مورد نياز براي ايجاد سرعت جريان هواي مناسب-ميزان هواي مورد نياز براي خنک کاري تجهيزات برقي تونل-ميزان شدت جریان هوای لازم براساس رقیق کردن گازهای خروجی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل Word طراحی سیستم تهویه تونل

فایل Word شامل مباحث جامع و کاملی درباره:روش‌هاي تهويه تونلها، روش برآورد دبي هواي تازه مورد نياز و روابط محاسبات سيستم تهويه، طراحي اجزاي سيستم تهويه و ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل