تبلیغات

فایل های دسته بندی عمومی - صفحه 1

اصل سوالات آزمون استخدامی رشته هنرآموز حسابداری آموزش و پرورش سال 97

اصل سوالات آزمون استخدامی رشته هنرآموز حسابداری آموزش و پرورش سال 97

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصل سوالات آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سال 97

اصل سوالات آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سال 97

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصل سوالات آزمون استخدامی دبیری معارف آموزش و پرورش سال 97

اصل سوالات آزمون استخدامی دبیری معارف آموزش و پرورش سال 97

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصل سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 97

اصل سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 97 شامل دروس ادبیات، معارف، کامپیوتر، ریاضی و زبان انگلیسی می باشد.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مهمترین نکات عقیدتی و سیاسی برای مصاحبه استخدامی

مهمترین نکات عقیدتی و سیاسی برای مصاحبه استخدامی که شامل: ولایت فقیه، شورای نگهبان، وظایف، اعضا، مصاحبه عقیدتیاحکام نماز و روزه نمازهای مستحبی و ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش 95- آموزگار ابتدایی

این نمونه سوالات به همراه پاسخ سوالات می باشند

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل