تبلیغات

فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

بانك موضوعات پايان نامه رشته زيست شناسي گياهي ،علوم جانوری و میکروبیولوژی

علوم گیاهی شامل 126 موضوع و علوم جانوری شامل 53 موضوع و میکروبیولوژی شامل 60 موضوع

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقررات تهيه نقشه هاي استخراجي معدن

مقررات تهيه نقشه هاي استخراجي معدن

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل تهيه نقشه هاي زمين شناسي- اكتشافي بزرگ مقياس و رقومي كردن آنها

دستورالعمل تهيه نقشه هاي زمين شناسي- اكتشافي بزرگ مقياس و رقومي كردن آنها

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مبانی تهیه نقشه های زمین شناسی

کتاب مبانی تهیه نقشه های زمین شناسی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل تهیه لاگ صحرایی و درزه نگاری گمانه های ژئوتکنیکی بر اساس استاندارد ASTM D2488

دستورالعمل تهیه لاگ صحرایی و درزه نگاری گمانه های ژئوتکنیکی بر اساس استاندارد ASTM D2488

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل محاسبه مقادیر تست لوژان

اکسل محاسبه مقادیر تست لوژان: شامل ارائه نمودار جریانی و همچنین مقدار عدد لوژان و نفوذپذیری در سنگ می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل محاسبه آزمایش لوفران

اکسل محاسبه آزمایش لوفران همراه با ارائه نمودار و نوع جریان و مقدار نفوذپذیری در خاک مورد نظر می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل مپینگ تونل و تهیه ازبیلت

شامل دو شیت دو صفحهای که مجموعا چهارصفحه می باشد و امتیازدهی برحسب RMR آورده شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی