تبلیغات

فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 1

بانك موضوعات پايان نامه رشته زيست شناسي گياهي ،علوم جانوری و میکروبیولوژی

علوم گیاهی شامل 126 موضوع و علوم جانوری شامل 53 موضوع و میکروبیولوژی شامل 60 موضوع

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل تهيه نقشه هاي زمين شناسي- اكتشافي بزرگ مقياس و رقومي كردن آنها

دستورالعمل تهيه نقشه هاي زمين شناسي- اكتشافي بزرگ مقياس و رقومي كردن آنها

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب مبانی تهیه نقشه های زمین شناسی

کتاب مبانی تهیه نقشه های زمین شناسی

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل تهیه لاگ صحرایی و درزه نگاری گمانه های ژئوتکنیکی بر اساس استاندارد ASTM D2488

دستورالعمل تهیه لاگ صحرایی و درزه نگاری گمانه های ژئوتکنیکی بر اساس استاندارد ASTM D2488

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل محاسبه مقادیر تست لوژان

اکسل محاسبه مقادیر تست لوژان: شامل ارائه نمودار جریانی و همچنین مقدار عدد لوژان و نفوذپذیری در سنگ می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل محاسبه آزمایش لوفران

اکسل محاسبه آزمایش لوفران همراه با ارائه نمودار و نوع جریان و مقدار نفوذپذیری در خاک مورد نظر می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل مپینگ تونل و تهیه ازبیلت

شامل دو شیت دو صفحهای که مجموعا چهارصفحه می باشد و امتیازدهی برحسب RMR آورده شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل صورت وضعیت بر اساس فهرست بهای سال 93

این فایل شامل فصول یک تا سوم به همراه فصول آیتم های ستاره دار می باشد.که مورد استفاده پروژه های حفاری ژئوتکنیک و تزریق در سد ها و همچنین حفاری چاه ها می باشد.فایل خام و مطابق فهرست بهای 93 ژئوتکنیک جهت تهیه صورت وضعیت های زئوتکنیکی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی