فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

مجموعه ماشین آلات آتش نشانی

مجموعه ماشین آلات آتش نشانی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل محاسبه مقطع میلگرد معادل

فایل اکسل محاسبه مقطع میلگرد معادل

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل محاسبه طرح اختلاط بتن

فایل اکسل محاسبه طرح اختلاط بتن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل محاسبه ضریب زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

فایل اکسل محاسبه ضریب زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست بها سال ۱۳۹۵ رشته ابنیه

فایل اکسل فهرست بها سال ۱۳۹۵ رشته ابنیه

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل خام محاسبات لیستوفر

فایل اکسل خام محاسبات لیستوفر

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل ارزیابی بتن سخت شده

فایل اکسل ارزیابی بتن سخت شده

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات گوشه مسلح شده دیوار

جزییات گوشه مسلح شده دیوار

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزییات اجرایی کلاف قائم میان دیوار

جزییات اجرایی کلاف قائم میان دیوار

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی