تبلیغات

فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زراعت و اصلاح و نباتات

عنوان: بهینه سازی القاء و ترانسفورماسیون ریشه موئین و همسانه سازی سازه ی فوق بیانی ژن 4′OMT در گیاه دارویی شقایق

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پایان نامه کارشناسی ارشد اثر کودهای زیستی بر عملكرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط ))Thy

عنوان:اثر کودهای زیستی بر عملكرد کمی و کیفی گیاه دارویی آویشن باغی در شرایط گلخانه (Thymus vulgaris L)و شامل 5 فصل می باشد.

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مجموعه ماشین آلات آتش نشانی

مجموعه ماشین آلات آتش نشانی

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل محاسبه مقطع میلگرد معادل

فایل اکسل محاسبه مقطع میلگرد معادل

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل محاسبه طرح اختلاط بتن

فایل اکسل محاسبه طرح اختلاط بتن

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل محاسبه ضریب زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

فایل اکسل محاسبه ضریب زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل فهرست بها سال ۱۳۹۵ رشته ابنیه

فایل اکسل فهرست بها سال ۱۳۹۵ رشته ابنیه

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل خام محاسبات لیستوفر

فایل اکسل خام محاسبات لیستوفر

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل اکسل ارزیابی بتن سخت شده

فایل اکسل ارزیابی بتن سخت شده

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی