تبلیغات
اخرین محصولات ثبت شده

روش هاي پيش نگهداري در مناطق ريزشي تونل

این فایل Word شامل:روشهاي پيش نگهداري تونل اجزاي سيستم پيش‌نگهداري داولهاي تزريقي (Face Dowels) ميخ کوبي(Spiles) لوله گذاري چتريپايدارسازي بوسيله تزريق (Jet-Grouting) در جلوي مقطع حفاري تونل - Pre-sawing و...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحليل پايداري تونل با مقطع D شکل(بررسي عملکرد فورپولينگ)

این فایل Word شامل:تنش در اطراف تونلتنش در اطراف تونل-رفتار پلاستيكتحليل پايداري تونلبررسي ضرورت بکارگيري سيستم پيش تحکيميرفتار ساختاري قوس چترياندرکنش سيستم نگهداري

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

55 مورد نمونه قراردادهای فعالیت های اجرایی ساختمان

55 مورد نمونه قراردادهای فعالیت های اجرایی ساختمان که شامل قراردادهای : گچ کاری، کاشی کاری، آرماتوربندی، لوله کشی و ...

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل محاسبه مقادیر تست لوژان

اکسل محاسبه مقادیر تست لوژان: شامل ارائه نمودار جریانی و همچنین مقدار عدد لوژان و نفوذپذیری در سنگ می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل محاسبه آزمایش لوفران

اکسل محاسبه آزمایش لوفران همراه با ارائه نمودار و نوع جریان و مقدار نفوذپذیری در خاک مورد نظر می باشد.

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم ها و مجوزهای کنترل کیفیت QC حفاری تونل سنتی(غیرمکانیزه)

شامل مجموعه کاملی از فرم های کنترل کیفیت QC برای پروژه های تونلسازی سنتی (غیرمکانیزه):مجوز حفاری تونل مجوز مش بندی و شاتکریت لایه اول مجوز حمل لتیس(قاب فلزی) به داخل تونل مجوز نصب لتیس (قاب فلزی) مجوز مش بندی و شاتکریت لایه دوم ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اکسل مپینگ تونل و تهیه ازبیلت

شامل دو شیت دو صفحهای که مجموعا چهارصفحه می باشد و امتیازدهی برحسب RMR آورده شده است.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تخمين دبي هواي تازه مورد نياز تونل

فایل Word شامل:-ميزان حجم هوا مورد نياز بر‌اساس حداكثر تعداد نفرات در جبهه كار-ميزان هواي مورد نياز براي ايجاد سرعت جريان هواي مناسب-ميزان هواي مورد نياز براي خنک کاري تجهيزات برقي تونل-ميزان شدت جریان هوای لازم براساس رقیق کردن گازهای خروجی...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل Word طراحی سیستم تهویه تونل

فایل Word شامل مباحث جامع و کاملی درباره:روش‌هاي تهويه تونلها، روش برآورد دبي هواي تازه مورد نياز و روابط محاسبات سيستم تهويه، طراحي اجزاي سيستم تهويه و ...

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش برنامه نویسی اندروید با ایکلیپس

کتاب 59 صفحه ای که ترجمه کتابHead First Android Developmentمی باشد.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصل سوالات آزمون استخدامی رشته هنرآموز حسابداری آموزش و پرورش سال 97

اصل سوالات آزمون استخدامی رشته هنرآموز حسابداری آموزش و پرورش سال 97

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصل سوالات آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سال 97

اصل سوالات آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی آموزش و پرورش سال 97

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل